Hoppa till sidans innehåll
Drogpolicy

Drogpolicy


Drogpolicy för Ystads Orienteringsklubb.

Ystads OK bedriver en ideell verksamhet som har till syfte att främja medlemmarnas hälsa samt möjliggöra en positiv fysisk, psykisk och social utveckling.

Klubbens verksamhet präglas av ett naturligt avståndstagande mot droger, men vi vill med denna drogpolicy ändå förtydliga vårt ställningstagande, för nuvarande och framtida medlemmar.

Ledare och övriga vuxna i föreningen har ett stort ansvar att vägleda våra ungdomar till att välja en hälsosam livsstil, samt att själva föregå med gott exempel.

Att använda droger påverkar de idrottsliga prestationerna negativt och kan i sin förlängning få förödande fysiska, psykiska och sociala konsekvenser.

Med droger menar vi tobak, alkohol, narkotika och dopningspreparat.

Handlingsplan

Tobak

Inga ungdomar under 18 år får använda tobak inom vår verksamhet (gäller träningar, tävlingar, läger m.m.).

Om någon ungdom snusar/röker tar ledaren ett samtal med denne samt kontaktar förälder. Ungdomsledarna ska som en naturlig del i verksamheten prata om rökningens negativa konsekvenser för hälsa och idrottsliga prestationer.

Ledare och övriga föreningsmedlemmar får inte röka i barns och ungas närhet.

Om detta sker ska styrelsen ha ett samtal med ledaren/medlemmen och påminna om vår policy samt påminna om den vuxnes roll som förebild.

Alkohol

Inga ungdomar under 18 år får använda alkohol inom vår verksamhet (gäller träningar, tävlingar, läger m.m.).

Detsamma gäller ansvariga ungdomsledare.

Om någon ungdom påträffas påverkad av alkohol tar ledaren ett allvarligt samtal med denne samt kontaktar förälder och styrelsen.

Tillsammans gör man upp en åtgärdsplan, för att stödja den unge.

Styrelsen ansvarar för och beslutar om åtgärder för ungdomsledare som påträffats påverkad/berusad i situationer som beskrivits ovan.

Föräldrar och andra vuxna får i samband med särskilda sammankomster inta alkohol under ordnade former, men bör vid barn- och ungdomsaktiviteter helt avstå från alkohol.

Vid läger för ungdomar får ingen alkohol förekomma.

När man är klädd i klubbdressen företräder man klubben och får då under inga omständigheter uppträda berusad på offentlig plats.

Narkotika

All användning av narkotika, som inte är legalt förskriven av läkare för medicinskt bruk, är förbjudet i svensk lagstiftning.

Skulle något sådant komma till styrelsens kännedom kontaktar styrelsen förälder (om personen ifråga är under 18 år), polis och/eller sociala myndigheter.

Dopningspreparat

Att använda dopningspreparat är förbjudet enlig svensk lag.

Om det kommer till styrelsens kännedom att en klubbmedlem avsiktligen använt dopingpreparat kommer vederbörande att polisanmälas.

Det är upp deltagarna själva att vid behov söka dispens via Riksidrottsförbundetför dopningklassade läkemedel som används för medicinskt bruk.

Detta gäller löpare som är uttagna till senior-, junior-, ungdomslandslag eller motsvarande.

För övriga gäller generell dispens som ej behöver sökas.Information, uppdatering och aktivitetsplan

Så snart policyn godkänts av Skånes Idrottsförbund och föreningen diplomerats ska drogpolicyn skickas hem till alla medlemmar.

Inför varje årsmöte ska styrelsen utvärdera hur policyn har efterlevts under året samt föreslå ev. ändringar inför årsmötet.

Drogpolicyn ska tas upp och aktualiseras vid varje årsmöte.

Vid årsmötet eller vid vintersäsongens teorikurser alternativt vid träningsläger kan när så är lämpligt ingå kompetenshöjande insatser.

I varje nybörjarkurs ska finnas ett avsnitt där drogpolicyn tas upp.

Alla nya medlemmar ska i samband med att de får informationsbladet ”Ny i klubben” även få ett exemplar av drogpolicyn.

Drogpolicyn ska även finnas på vår hemsida.

Ystad 2008-03-11

Styrelsen

Antagen av årsmötet 2009-04-14

Antagen av årsmötet 2010-03-13

Antagen av årsmötet 2011-03-19

Uppdaterad: 08 JUN 2016 00:51 Skribent: Peter Puke

AntiDant

 

Postadress:
Ystads OK - Orientering
Sven Erik Persson, Bussjö Backe 178-10
27199 Ystad

Kontakt:
Tel: 041162126
Fax: 041710036
E-post: ingegerd_bussjo@hotm...

Se all info